د عمده خرڅلاو "نه ماتیږي، د نبات فایبر، روغتیا او چاپیریال ساتنه، بې لوګی" - د هانګزو چیف ټیکنالوژۍ شرکت، ل.

د باکسر مچیو کویل فابریکه

خام توکي

خام توکي

1-خوړل

تغذیه کول

2-2 وهل او ماتول

وهل او ماتول

2- وهل او وهل

وهل او ماتول

3-کاغذ جوړول-(1)

د کاغذ جوړولو

3-کاغذ جوړونه-(2)

د کاغذ جوړولو

۳-کاغذ جوړونه-(۳)

د کاغذ جوړولو

۳-کاغذ جوړونه-(۴)

د کاغذ جوړولو

د کارت بورډ ټوټې کول

د کارت بورډ ټوټې کول

4-د کارت بورډ ټوټه کول-(2)

د کارت بورډ ټوټې کول

4-د کارت بورډ ټوټه کول-(3)

د کارت بورډ ټوټې کول

4-د کارت بورډ ټوټه کول-(4)

د کارت بورډ ټوټې کول

5-ټاپه کول-(1)

ټاپه کول

5-ټاپه کول-(2)

ټاپه کول

5-ټاپه کول-(3)

ټاپه کول

5-ټاپه کول-(4)

ټاپه کول

6-د کوټې وچول-دروړل، نيم بشپړ شوي محصولات-بشپړېدل

د خونې وچول، نیم بشپړ شوي محصولات بشپړ شوي

6-د وچولو کوټه-وچول-نیم بشپړ شوي محصولات-بشپړ شوي-2

د خونې وچول، نیم بشپړ شوي محصولات بشپړ شوي

6-د کوټې وچول-دروړل، نيم بشپړ شوي محصولات-بشپړېدل

د خونې وچول، نیم بشپړ شوي محصولات بشپړ شوي

6-د کوټې وچول، نيمه بشپړ شوي محصولات-بشپړ شوي4

د خونې وچول، نیم بشپړ شوي محصولات بشپړ شوي

7-بشپړ-محصول-د بسته بندي-پروسس-2

د محصول بسته بندۍ پروسه بشپړه شوه

7-بشپړ-محصول-د بسته بندي-پروسس-3

د محصول بسته بندۍ پروسه بشپړه شوه

7-بشپړ شوی-محصول-د بسته بندۍ-پروسس-1

د محصول بسته بندۍ پروسه بشپړه شوه

7-بشپړ-محصول-د بسته بندي-پروسس-(4)

د محصول بسته بندۍ پروسه بشپړه شوه

۸

د بشپړ شوي محصولاتو بسته کول او بسته کول

۸-۳

د بشپړ شوي محصولاتو بسته کول او بسته کول

۸-۲

د بشپړ شوي محصولاتو بسته کول او بسته کول

۸-۱

د بشپړ شوي محصولاتو بسته کول او بسته کول

ورکشاپ - (1)

ورکشاپ

ورکشاپ-۳

ورکشاپ

ورکشاپ-(4)

ورکشاپ

ورکشاپ-(2)

ورکشاپ